به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با اصلاح قیمتی خوبی که انجام داده در قیمت های پیشنهادی با حمایت قوی همراه و پتانسیل برگشت قیمتی خوبی را به خصوص از دید تکنیکالی دارا می باشد.