در نتیجه معاملات روز گذشته شاخص کل در حدود ٢۶٠ واحد از ارزش خود را از دست داد و درست در نقطه مقابل شاخص هم وزن ۶٠ واحد رشد داشت. افت ٠.٢۵ درصد شاخص کل را در کنار رشد ٠.٣۵ درصدی شاخص هم وزن قرار دهیم متوجه می شویم که پس از یک دوره رکود ٢ ماهه ، پول های ریسک پذیر به سمت نمادهای کوچکتر روانه شدند و احتمالا طی ١٠ – ١۵ روز آینده شاهد موج سواری نوسان گیرها روی این دست نمادها خواهیم بود. پس از آن هم بازار با نزدیک شدن به ٢٢ اردیبهشت ...