در گروه تجهیزاتی ، حفاری در صدر بود و از همان دقایق ابتدایی با افزایش تقاضا و معاملاتی رو به جلو به قیمت های درصد مثبت و صف خرید رسید. در این سهم ۵ پتانسیل مثبت وجود دارد : ١- تک نرخی شدن ارز ( برای سال ٩۶ در حدود ...