هر چند ریسک فعالیت در بازار به شدت بالا رفته است اما خرید برخی سهم ها در بازه های مختلف ریسک بالایی ندارد...