بورس ٢۴ : کاهش قیمت فولاد ، افت نسبی و پراکنده قیمت پلیمرها و رشد قیمت‌ها در بازار نقدی و آتی سکه در کنار آرامش بیشتر بازارها مواردی بود که در روز دوشنبه در بازارهای کالایی خودنمایی کرد که نشان می‌دهد این بازارها گویی شرایط حاکم بر بازار را پذیرفته اند مخصوصاً در وضعیتی که آرام آرام حجم معاملات کالایی‌ها در بورس کالا در مسیر افزایش قرار گرفته است. بازار آتی سکه در بورس کالا روز جذابی را سپری کرد تا جایی که به کمک افزایش قیمت سکه نقدی ، تمامی سررسیدها با رشد قیمت‌ها مورد معامله قرار گرفتند که نشان می‌دهد جهت‌گیری بازار آتی حداقل در کوتاه‌مدت از تغییر فاز قیمتی خبر می‌دهد...