باید اعتراف کرد که بازار در شرایط سختی قرار گرفته و انگیزه ای برای خرید خصوصا در رنج های مثبت در میان فعالان بازار رویت نمی شود. چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ پارامترهای اقتصادی بازار درگیر ابهام است و به نظر می رسد رویه فعلی...