امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که اتفاقات شب گذشته در بازار دلار می تواند مسیر بازار را ١٨٠ درجه تغییر دهد. در حالی که روز گذشته بازار سرمست از دلار ۶٠٠٠ تومانی در حال رنج زدن و خرید شرکت های صادرات محور بود ، حالا با تک نرخی شدن دلار روی ۴٢٠٠ تومان (البته اگر عملی شود) امروز بازار نمادهای معدنی ، فلزی ، پتروشیمی را پس خواهد زد...