بازار سهام سال ١٣٩٧ را خوب شروع نکرده ، پرسش مکرر سهامداران این است که چه کنیم؟خیلی ها بازار ارز و طلا را به بورس ترجیح داده اند اما عده زیادی هم معتقدند که بازار سهام بیشتر از آن که پائین داشته باشد بالا دارد...