امروز سه شنبه ١۴ فروردین ماه ، پس از سپری شدن تعطیلات نوروزی بورس تهران کار خود را به صورت جدی تر آغاز خواهد کرد. البته ممکن است در این دو روز بین نوروزی و پایان هفته بازار آن رمق همیشگی را نداشته باشد و حجم ها نسبتا پایین باشد. در هفته های پیش رو بازار دو دغدغه دارد. اولی گزارشات ١٢ ماهه است که به زودی روانه کدال خواهد شد و دومی بحث تایید یا عدم تایید برجام است که ٢٢ اردیبهشت ماه تکلیف برجام مشخص خواهد شد.