نگاهی به کارنامه صندوق ها در یک سال گذشته در مجموع اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام عملکرد مثبت و ...

 

بورس۲۴ : پس از گذران چند هفته سخت برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام، عملکرد این گروه از صندوق ها در آخرین روزهای اسفندماه نیز متاثر از رکود و معاملات کم رمق بازار، چنگی به دل نمی زند. هفته منتهی به 25 اسفندماه نیز در حالی سپری شد که بیش از نیمی از صندوق ها با ثبت بازدهی منفی به کار خود پایان دادند و از میان معدود سبزنشنیان هفته تنها سپهر آتی خوارزمی، نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد و سهم آشنا توانستند سود بیش از 1 درصد را در این مدت به ثبت رساندند. این روزها تقریبا تحرک خاصی در بین خریداران بازار مشاهده نمی شود و عدم اطمینان نسبت به مسائل سیاسی پیرامون برجام در کنار رونق اوراق بدهی به این فضای رکودی دامن زده است.

با نگاهی به کارنامه صندوق ها در یک سال گذشته در مجموع اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته اند، در جدول زیر ده صندوق پربازده سال 96 مشاهده می شود.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.