به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این شرکت که از رشد قیمت دلار به دلیل ماهیت قراردادهای دلاریش سود برده و از نظر تکنیکالی و بنیادی در سطوح حمایتی قوی قرار دارد به نظر می رسد خرید خوب و کم ریسکی با دید میان مدت تلقی شود.