به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم از دید بنیادی با احتمال تعدیل مثبت به دلیل روند رو به رشد عملیات خود همراه می باشد از سوی دیگر با اصلاح قیمتی توانسته به قیمت های مناسبی برای خرید رسیده که خرید به صورت پله ای مناسب ارزیابی می شود.