بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته نیز وضعیت بهتری داشت و به شاهد برقراری تعادل نسبی بین کفه ترازوی سمت عرضه و تقاضا بودیم. همانطور که قبلا هم پیش بینی شده بود ، بازار با گذر از روزهای ابتدایی هفته ( مدل سازی بر اساس بازار اسفند ماه سال ٩۵ ) ، کاهش التهاب فروش را تجربه خواهد کرد و انتظار این است که از هفته آتی به مرور ...