سپ رتبه نخست تراکنش‌های پرداخت اینترنتی، رتبه دوم تراکنش‌های کارتخوان و رتبه سوم تراکنش‌های موبایلی کشور را در اختیار دارد و از کل بازار تراکنش های الکترونیکی کشور سهم ١٧.٣ درصدی را به خود اختصاص داده است...