به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با قرار گرفتن در سطوح حمایتی قوی خریدش به صورت پله ای در دو رنج قیمتی عنوان شده مناسب و در صورت پذیرش ریسک بالا می تواند نوسانات خوبی به همراه داشته باشد.