بورس تهران نخستین روز کاری هفته نیز روندی مشابه با سایر روزهای سرد و یخ زده زمستانی داشت و شاهد معاملاتی ضعیف بودیم ؛ البته در این میان رسیدن برخی از خبرها در گروه خودرویی موجب شد تا باری دیگر خودروسازان سنگین مورد توجه قرار بگیرند. فستیوالی از ابهامات در حوزه سیاسی و اقتصادی موجب کاهش انگیزه برای خرید سهام و سهامداری در بازار سرمایه شده است. در کنار نااطمینانی ‌های سیاسی در حوزه برجام ، افت ...