امروز چهارشنبه ١۶ اسفند ماه در حالی به سراغ بازار می رویم که با احتساب روز جاری تنها ٩ روز کاری تا پایان سال زمان باقی است. این روزها بورس تهران انرژی سابق را ندارد و مدتی است که شاهد بازار تق و لق و کم حجم هستیم. با توجه به جمیع جهات بعید است که در روزهای باقی مانده از سال تغییری در شرایط بازار ایجاد شود و به نظر با همین رویه ...