اما در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد پتروشیمی خراسان خواهیم داشت و با توجه به انتشار گزارش ٩ ماهه و همچنین رسیدن عملکرد فروش ٢ ماه اخیر ، تحلیل این سهم را به روز خواهیم کرد. افزایش نرخ اوره تا سطوح بیش از ٢۵٠ دلاری و تثبیت نرخ های فعلی ، می تواند افزایش درآمد و سود این مجتمع برای سال ٩٧ را در پی داشته باشد. پتروشیمی خراسان یک مجتمع تولیدی مواد پتروشیمیایی در زمینه تولید آمونیاک ( ١.٠٠٠ تن در روز ) ، کود اوره ( ١.۵٠٠ تن در روز ) و ملامین ...