امروز به سراغ گروه فلزی و معدنی خواهیم رفت. جایی که فاسمین با وجود تعدیلات اخیر زیر فشار عرضه قرار گرفته و در حال اصلاح قیمت می باشد. این شرکت در آخرین شفاف سازی که به بازار منعکس نموده ، سود هر سهم خود را با ٩١ ریال افزایش از سطوح ٩۴٢ ریالی به ١.٠٣٣ ریال افزایش داده است. دلیل این تعدیل ، افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها ناشی از پیش بینی رشد eps و dps شرکت های ...