امروز شنبه ١٢ اسفند ماه ، اولین روز از هفته را در حالی آغاز می کنیم که با ریزش قیمت های جهانی شرایط بازار سخت تر از قبل شده است. نفت حوالی ۶۴ دلار قرار دارد و روی با ریزش محسوس به ٣٣۶۶ دلار رسیده است. مس هم به زیر ٧٠٠٠ دلار بازگشته است. این اتفاق در کنار نبود خبرهای سیاسی مثبت و تحرکات...