قیمت مسکن در تهران اگر چه طی سه ماه اخیر خیز بالای ١۵ درصد برداشته اما تغییرات بلندمدت گذشته این پارامتر همچنان در قد و اندازه تورم مانده است...

بورس۲۴ : قیمت مسکن در تهران اگر چه طی سه ماه اخیر خیز بالای 15 درصد برداشته اما تغییرات بلندمدت گذشته این پارامتر همچنان در قد و اندازه تورم مانده است.

ماه گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 22 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 95 افزایش پیدا کرد. با این حال متوسط 11 ماهه قیمت در سال جاری تنها 10 درصد نسبت به 11 ماهه سال گذشته افزایش از خود نشان می دهد.

طبق گزارش بانک مرکزی در بهمن امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به 18 هزار و 400 واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته است.

در این ماه میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع بنای مسکونی در پایتخت (بر اساس معاملات قطعی انجام شده توسط بنگاه های املاک) به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسید. این سطح قیمتی نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد رشد کرده و در مقایسه با دی ماه امسال نیز رشد 5 درصدی از خود نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن امسال حاکی از آن است که از مجموع 18 هزار و 400 واحد فروخته شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 49 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده­ اند. این سهم در مقایسه با بهمن سال گذشته 5 درصد کاهش یافته و در مقابل،‌ به سهم واحدهای با عمر بنای بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران نیز مشخص می کند از میان مناطق 22 گانه، منطقه 5 با سهم 13 درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 11 و 10 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 73 درصد از کل معاملات خرید مسکن در تهران به 10 منطقه شامل مناطق 5،‌ 4، 2، 8، 14، 1،‌10، 3، 7 و 11 اختصاص داشته و 12 منطقه مابقی سهم 27 درصدی از کل معاملات را دارند.

ماه گذشته بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن در تهران (تغییرات نقطه ای)، به منطقه 5 با رشد 38 درصدی و کمترین میزان رشد قیمت مسکن نیز به منطقه 20 و معادل 13 درصد تعلق داشت.

بیشترین و کمترین سطح قیمت مسکن نیز به مناطق یک و 18 اختصاص دارد. در منطقه یک ماه گذشته متوسط قیمت مسکن به 11 میلیون و540 هزار تومان رسید که بالاترین قیمت مسکن در مقایسه با سایر مناطق محسوب می شود. در منطقه 18 نیز در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 2 میلیون و 400 هزار تومان است که کمترین سطح قیمت میانگین در مناطق شهری تهران به حساب می آید.

ماه گذشته قیمت ها در ارزانترین منطقه بازار مسکن تهران 14 درصد افزایش یافت (یعنی منطقه 18) و در گرانترین منطقه نیز قیمت مسکن رشد بیش از 10 درصد به خود گرفت.

گزارش بانک مرکزی از تحولات یازده ماهه بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی است: در این مدت بیش از 168 هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف پایتخت خرید و فروش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 13 درصدی از خود نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به 4 میلیون و 800 هزار تومان رسید که نسبت به 11 ماه اول سال 95 افزایش 10 درصدی پیدا کرده است.

بنابراین همانطور که از ارقام آماری بر می ‌آید، متوسط یازده ماهه قیمت مسکن در تهران به متری 5 میلیون تومان نمی رسد ضمن آنکه میزان رشد 11 ماهه قیمت مسکن نیز همپای تورم 10 درصدی است.

توزیع فراوانی تعداد معاملات واحدهای مسکونی بر حسب قیمت یک مترمربع در بهمن امسال حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 تا 3.5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم 9 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه های قیمتی 3.5 تا 4 میلیون تومان و 2.5 تا 3 میلیون تومان نیز هر کدام با سهم های 9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در میانه زمستان امسال حجم معاملات به گونه ای بوده که 56 درصد از واحدهای مسکونی فروخته شده در بازار مسکن شهر تهران با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران (کمتر از 5 میلیون و 500 هزار تومان) معامله شده اند.

در حال حاضر بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با مساحت 60 تا 70 متر مربع اختصاص دارد که معادل 14 درصد است. واحدهای با زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع نیز به ترتیب سهم های 13 و 12 درصدی از کل معاملات را تشکیل می دهند که در ردیف های دوم و سوم بیشترین فروش قرار می گیرند.

50 درصد از معاملات مسکن در تهران به واحدهای با مساحت کمتر از 80 متر مربع اختصاص دارد.همچنین نیمی از معاملات خرید مسکن نیز با قیمت کل کمتر از 400 میلیون تومان انجام می شود.