اما در این شماره از چشم انداز به سراغ بررسی یکی دیگر از شرکت های تولید کننده فولاد که به تازگی وارد تابلوی معاملات شده و انصافا در کوتاه مدت بازدهی مناسبی داشته ، خواهیم رفت. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد «کاوه» که اهرم بالایی در سودآوری دارد ، سهمی است که در این شماره از چشم انداز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های بنیاد ...