به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با ریسک کم خود هم اکنون با پی بر ای محدوده ۴ در حال معامله است در حالی که در مجمع پیش رو سود بالایی را تقسیم و سود سال ٩٧ شرکت نیز بالاتر از سود امسال می باشد بدین ترتیب خرید سهم با دید میان مدت کم ریسک و با بازدهی مطلوبی همراه می باشد به خصوص این که جز سهام دلاری بازار نیز طبقه بندی می شود.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

فولاد مبارکه(فولاد)

285

310

340

285

260

کم ریسک

پی برای پایین و پتانسیل تعدیل مثبت و قرار داشتن در سطوح حمایتی