برای امروز اگر روند معاملات روز گذشته را ملاک قرار دهیم و نیم نگاهی به اخبار سیاسی از جمله قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی و همچنین صحبت های معاون رئیس جمهور امریکا مبنی بر تحمل نکردن اقدامات ایران در منطقه را کنار هم قرار دهیم ، به نظر می رسد امروز بازار بورس روز سختی را در پیش خواهد داشت...