در بررسی روند یک ماهه گذشته صندوق ها نیز توسعه صادرات در کنار پاداش سرمایه پارس....

بورس۲۴ : در جریان معاملات هفته گذشته فضای احتیاطی حاکم بر بازار سرمایه در کنار حجم و ارزش پایین معاملات در نهایت به افت 0.2 درصدی هفتگی نماگر بازار منجر شد. در این میان نگاهی به عملکرد هفتگی صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز بیانگر افت دسته جمعی آنهاست، بطوریکه معدود سبزنشنیان این هفته با ثبت بازدهی مثبت زیر یک درصد بکار خود پایان دادند و تنها صندوق آتیه درخشان مس با کسب سود 1.1 درصدی توانست در صدر قرار گیرد. همچنین در بررسی روند یک ماهه گذشته صندوق ها نیز توسعه صادرات در کنار پاداش سرمایه پارس، تصمیم نگاران پیشتاز، مشترک سپهر آتی و سینا توانستد در رتبه های یکم تا پنجم قرار گیرند که بالاترین بازده در این میان متعلق به توسعه صادرات با کسب سود 4.2 درصدی بود.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.