بورس به ویترین اقتصادی کشور مشهور است ؛ دلیل این که بازار سهام را به عنوان ویترین اقتصاد کشور خطاب می کنند این است که حدود ۶٠٠ شرکت از ۴٠ صنعت در آن حضور دارند و نوسان مثبت و منفی نمایندگان هر یک از صنایع در بورس اوضاع خوب یا بد آن صنعت را نشان می دهد.در شرایط کنونی که کشور با تورم انتظاری ناشی از رشد نرخ ارز و سایر متغیرها مواجه شده توصیه عمومی این است که دست کم ٣۵ درصد از دارایی مازاد خود را به ابزار فاقد ریسک اختصاص دهید و مابقی را در قالب خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در سهام یا خرید مستقیم سهم سرمایه گذاری کنید.از یاد نبرید که خرید و فروش مستقیم سهم در بورس مختص افراد متخصص ، حرفه ای و یا دارای مشاور معتبر است ؛ وگرنه می تواند زیان سنگینی را برای شما به همراه داشته باشد...