امروز چهارشنبه ٢ اسفند ماه ، در یک روز بین تعطیلین ، اولین روز کاری از آخرین ماه سال را آغاز می کنیم. در بازارهای جهانی تغییرات خاصی نداشتیم...