اما در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد یکی دیگر از خودروسازان جاده مخصوص به نام «پارس خودرو» خواهیم داشت. شرکتی که از ابتدای سال ٩۵ مسیر تحول را در پیش گرفته و انصافا طی این مدت خوب کار کرده و می تواند برای سال آتی وضعیت به مراتب بهتری داشته باشد. پارس خودرو در آخرین گزارشی که منتشر نموده ، ضمن تاکید بر همان سود ٣۵ ریالی ، موفق شده در دوره ٩ ماهه ٧۴ درصد مقدار تولید ، ٧١ درصد مقدار فروش ، ٧٣.۵ درصد مبلغ فروش ، ۶۶ درصد سود عملیاتی و ...