بررسی نوسانات نموداری اخیر سهام شرکت سیمان غرب نشان می دهد که پس از تکمیل یک الگوی ۵ موجی ، قیمت بر مدار اصلاح قرار گرفته است و ...

تحلیل تکنیکال سیمان غرب - سغرب :

 

بررسی نوسانات نموداری اخیر سهام شرکت سیمان غرب نشان می دهد که پس از تکمیل یک الگوی 5 موجی ، قیمت بر مدار اصلاح قرار گرفته است و در قالب یک الگوی اصلاحی Running Flat عقب نشینی داشته است. در حال حاضر به نظر می رسد موج C از این الگوی اصلاحی به صورت یک ایندینگ دیاگونال خاتمه یافته است. در جریان معاملات امروز قیمت موفق شد به ضلع بالایی مثلث مورب خاتمه دهنده نفوذ کند. به نظر می رسد با پایان اصلاح قیمت رالی جدیدی را آغاز کرده و سهم می تواند در میان مدت تا حوالی 530 - 540 تومان رشد داشته باشد. حد ضرر این تحلیل روی 260 تومان قرار دارد.