به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم دارای حاشیه ریسک بسیار بالا در عین حال با پتانسیل نوسانات سنگین نیز همراه می باشد با توجه به پتانسیل های عنوان شده خرید سهم به میزان ۵ تا ١٠ درصد سبد به عنوان سهمی پرریسک در صورت پذیرش ریسک بالای سهم می تواند مناسب باشد.