بنابراین طبیعی است که برای مدتی بورس تهران بیش از پیش به حاشیه رانده شود. اما در بازارهای جهانی نفت تا ۶۵ دلار رشد کرده است و هر تن روی ٣۵٧٠ دلار قیمت دارد! مس هم ٧١٨۵ دلار داد و ستد می شود...