در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی دیگر از شرکت های گروه معدنی و فلزی به نام «ملی سرب و روی ایران» به نماد «فسرب» خواهیم رفت. شرکت ملی سرب و روی ایران با سرمایه گذاری اولیه شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ١٣۶٠ به منظور ایجاد کارخانجات تولید شمش سرب و شمش روی تأسیس شد. در سال ١٣۶۴ عمده سهام این شرکت به بانک صنعت و معدن واگذار و در سال ...