در نمودار روزانه و تعدیل شده پارس خودرو شاهد اتمام یک سیکل ۵ تایی صعودی هستیم. این رالی از اواخر سال ٩١ شروع و تا روزهای پایانی سال ٩۴ ادامه داشت. در حال حاضر بیش از ١.۵ سال است که قیمت سهام شرکت در حال اصلاح است...