به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با توجه به پتانسیل های عنوان شده و اصلاح قیمتی که داشته با روند صعودی خوبی همراه م میتواند در صورت ریسک پذیری بالا خریدش نوسانات خوبی به همراه داشته باشد.