بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته و درست در یک روز بین التعطیلی و پس از ترور جدی شاخص بورس نیویورک و همچنین ریزش قیمت نفت و کامودیتی ها در بازارهای جهانی ، شرایط چندان مناسبی نداشت و شاهد افت جدی شاخص کل و همچنین شاخص اکثر گروه های بزرگ و تاثیرگذار بازار سرمایه بودیم. به نظر باید به بازار حق داد ؛ به خصوص اینکه اکثر معامله گرانی که روی گروه هایی نظیر «کانی های فلزی» ، «فرآورده های نفتی» ، ...