در ادامه نگاهی به وضعیت تولید و فروش یکی از نمادهای خوش بنیاد گروه فلزی و معدنی به نام «باما» خواهیم داشت. باما در حالی معمولا گزارش های خوبی می دهد که از نظر معاملات یکی از ضعیف ترین هاست ؛ هر چند که اخیرا به لطف ورود نقدینگی به بازار ، شاهد ورود سهم به کانال ١.٠٠٠ تومانی هستیم. بدیهی است در صورتی که ...