همزمان با ریزش بازارهای جهانی به واسطه انتظار برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در روزهای آینده ، بورس تهران نیز با افزایش عرضه و نتیجتا ریزش قیمت ها همراه بود. ..