کسانی که وضعیت دلار در سال ٩١ را به خاطر می آورند، حتما روز مصاحبه ی خبری رییس دولت، آقای احمدی نژاد را نیز به خاطر دارند. دلار که دریک هفته ی پیش از آن از قیمت های دو هزار و خرده ای به سطح چهار هزار تومانی نزدیک شده بود، پیش از سخنان محمود احمدی نژاد تا سطح سه هزار و صد تومانی هم پایین آمد...

بورس۲۴ : کسانی که وضعیت دلار در سال 91 را به خاطر می آورند، حتما روز مصاحبه ی خبری رییس دولت، آقای احمدی نژاد را نیز به خاطر دارند. دلار که دریک هفته ی پیش از آن از قیمت های دو هزار و خرده ای به سطح چهار هزار تومانی نزدیک شده بود، پیش از سخنان محمود احمدی نژاد تا سطح سه هزار و صد تومانی هم پایین آمد.

پس از این که خبرنگار فارس از احمدی نژاد در مورد دلار سوال کرد، پاسخ های سردرگم رییس دولت ، قیمت دلار را تا سقف چهار هزار تومانی بالا برد و روز بعد دلار تا سطح سه هزار و دویست تومانی هم پایین آمد و بعد از آن دوباره به سقف خود نزدیک شد و بعد به صورت فرسایشی در ماه ها پایین آمد تا نقطه ی تعادلی سه هزار و 500 تومانی خود را تا ریاست جمهوری حسن روحانی حفظ کند.

اما امروز داستان متفاوت بود، از دیروز و در حالی که فعالان بازار با انتظار این که قرار است رییس جمهور روحانی حرف معجزه آسایی در مورد قیمت دلار بزند دلار فروختند و قیمت دلار 60 تومان پایین آمد.

وقتی بازار پاسخ رییس جمهور را در مورد دلار شنید، 40 تومان از این 60 تومان را پر کرد و به سطح چهار هزار و هفتصد تومانی بازگشت و بعد باز هم رو به کاهش نهاد و 4675 تومان شد و الان در همان حوالی نوسان می کند.

قیاس این دو مصاحبه ی خبری زیاد سخت نیست. پیدا کنید قهوه فروش را!

رییس جمهور امروز از این که عواملی غیر اقتصادی در افزایش قیمت دلار دخیل هستند سخن گفت، کاش کمی شفاف تر در این مورد حرف می زد. کما این که سال پیش نیز در مورد دست هایی که بازار دلار را ملتهب کرده اند، حرف زد اما در حالی که بسیاری می دانستند رییس جمهور چه کسانی را می گوید اما او این دست ها را رو نکرد. در هر صورت این سیاق آقای روحانی است که بر خلاف رقبایش به جای انتقال التهاب به جامعه، مشکلات را در پس پرده حل کند.

مخلص کلام این که، علیرغم اینکه ما بر خلاف تیم اقتصادی دولت معتقدیم افزایش قیمت دلار ناشی از مسائل اقتصادی و تورم انباشته است اما به مدیریت ایشان در تلاش برای کاهش التهاب آفرین می گوییم.

دکتر م قدرتی استاد financial engineering از دانشگاه علوم اقتصادی Manuel میلان ایتالیا