در حالی بازار را آغاز می کنیم که این روزها پیش بینی روند معاملات کمی دشوار شده و متغییرهای مختلفی روی بازار اثر دارند. شب گذشته شاهد ریزش اغلب قیمت ها در بازارهای جهانی بودیم. به گونه ای که...