بازار را آغاز می کنیم که شروع بازارهای جهانی تا به اینجا کار بی رمق بوده است. با این حال رسیدن دلار به نزدیکی ۴٨٠٠ تومان همچنان نمادهای فلزی ، پتروشیمی و پالایشی را جذاب می کند. از طرف دیگر شاهد جریان پولی در برخی از نمادهای خودرویی چون خپارس...