در این شماره از چشم انداز برای تنوع هم که شده ، به سراغ بررسی وضعیت یکی از شرکت‌های خوب صنعت قطعه سازی که به دلیل عدم حضور دولت در ترکیب سهامداری ، ساختار سازمانی و مالی مناسب تری نسبت به زیر مجموعه های سایپا و ایرانخودرو دارد ، خواهیم رفت. شرکت «ایرکا پارت صنعت» با نماد «خکار» سهمی است که در این شماره از چشم انداز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرکت ایرکا پارت صنعت (کابراتورایران پیشین) به عنوان بازوی تولیدی گروه ایرکا ، در سال ١٣۶٠ تأسیس شده و ...