اما در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی از شرکت های پتروشیمی که جدیدا مورد توجه قرار گرفته و پتانسیل بازدهی مناسب تا شب مجمع را دارد ، خواهیم رفت. «پتروشیمی جم» سهمی است که در این شماره از چشم انداز مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. رشد محصولات شرکت طی ماه های اخیر از مهمترین دلایلی است که توجه بازار را به سهام مذکور جلب کرده است. شرکت پتروشیمی جم در راستای برنامه های کلان کشور در صنعت پتروشیمی به منظور بهره برداری از ...