امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که در بازارهای جهانی هر بشکه نفت حدودا ۶٨ دلار قیمت دارد ، هر تن روی همچنان بالای ٣۵٠٠ دلار داد و ستد می شود و هر تن مس ٧٠٧۵ دلار ارزش دارد. از طرف دیگر در بازار آزاد دلار بار دیگر در حال رسیدن به ۴٧٠٠ تومان است. برای امروز به نظر می رسد با عنایت به اصلاح قیمتها طی روزهای اخیر در بازار...