صنعت زغال سنگ در دو هفته سپری شده از بهمن ماه بازدهی ٩ درصدی داشته است.اخیرا زغال سنگی ها توانستند مجوز ١٣ درصد افزایش نرخ را دریافت کنند ، همزمان با این رخداد قیمت زغال سنگ در جهان هم در مدار صعودی قرار گرفته است.تحلیل پیش رو که توسط تحلیل گران آزاد تهیه شده ، زغال سنگ پروده طبس یکی از تک سهم های مورد اقبال این صنعت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است...