قیمت مسکن در دی ماه امسال اگر چه فراتر از تورم، افزایش یافت اما متوسط ١٠ ماهه قیمت،‌ رشد غیرتورمی ارزش فروش آپارتمان های مسکونی در تهران را نشان می دهد...

بورس۲۴ : قیمت مسکن در دی ماه امسال اگر چه فراتر از تورم، افزایش یافت اما متوسط 10 ماهه قیمت،‌ رشد غیرتورمی ارزش فروش آپارتمان های مسکونی در تهران را نشان می دهد.

آمارهای رسمی بیانگر آن است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 96، کمتر از 9 درصد افزایش یافته است.بازار مسکن تهران طی 10 ماه اول سال جاری با خرید و فروش بیش از 150 هزار واحد مسکونی روبرو شد که به لحاظ متوسط حجم ماهانه معاملات، منعکس کننده رونق است.

از ابتدای سال جاری تا کنون بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران گزارش داده، ماهانه به طور متوسط 15 هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف پایتخت فروش رفته است. این حجم فروش در مقایسه با متوسط فروش کمتر از 10 هزار واحد در دوره رکود، مشخص می­ کند ، فعلاً بازار رونق دارد. البته بقای رونق معاملات مسکن به تغییر اساسی رفتار تورم­ساز فروشنده ­ها بستگی دارد.

طی 10 ماه اول امسال حجم معاملات آپارتمان­ های مسکونی در تهران به 150 هزار و 500 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 12 درصدی پیدا کرد. در این مدت (10 ماهه) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه ­ها 4 میلیون و 750 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.9 درصد افزایش نشان می ­دهد. این ارقام مربوط به گزارش بانک مرکزی است.

ماه گذشته توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا به این صورت بود که از مجموع 19 هزار واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5سال ساخت با سهم 49.5 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ­اند. سهم این گروه سنی از واحدهای مسکونی از کل معاملات نسبت به دی ماه سال 95 رقمی معادل 3.4 واحد درصد کاهش یافته است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اولین ماه از زمستان 96 حاکی از آن است که منطقه 5 با سهم 13.6 درصدی از کل معاملات، بالاترین سهم را (همچون ماه ­های قبل) در اختیار دارد هر چند سهم این منطقه نسبت به آذر حدود 2 واحد درصد کاهش یافته است. رشد تعداد معاملات انجام شده طی دی ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه پنج ماه اخیر بوده است.

مناطق 4 و 2 نیز به ترتیب با سهم­ های 11 و 9 درصدی در رتبه­ های بعدی قرار گرفته ­اند. در مجموع 74 درصد از کل معاملات خرید مسکن در تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14،‌ 10، 7، 1، 3 و 15) بوده و 12 منطقه باقی­مانده 26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده­ اند.

میانگین قیمت مسکن در دی ماه امسال با 3 درصد رشد نسبت به آذر و 16.7 درصد افزایش نسبت به دی پارسال، از متر مربعی 5 میلیون و 200 هزار تومان گذشت. بیشترین رشد قیمت مسکن با نرخ 27 درصد مربوط به منطقه 5 و کمترین میزان رشد (تغییرات نقطه­ ای) نیز با نرخ 5.5 درصد مربوط به منطقه 20 بوده است.

همچنین بیشترین سطح میانگین قیمت منطقه ­ای هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده 11 میلیون و 170 هزار تومان بوده که به منطقه یک و کمترین آن معادل 2 میلیون و 470 هزار تومان به منطقه 18 مربوط است.

در این دو منطقه، قیمت­ ها به ترتیب 10 درصد و 13 درصد افزایش نشان می ­دهد. (اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن حکایت از آن دارد که منطقه یک با افزایش 5 درصدی قیمت نسبت به پارسال مواجه شده است).

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع در دی ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 تا 3.5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم 10 درصدی بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه­ های قیمتی 2.5 تا 3 میلیون تومان و 3.5 تا 4 میلیون تومان نیز به ترتیب با سهم­ های 9.5 و 9 درصدی در رتبه­ های بعدی قرار دارند. در این ماه، توزیع حجم معاملات نیز به گونه ­ای بوده که 56.6 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (5 میلیون و 240 هزار تومان) معامله شده ­­اند.

گزارش بانک مرکزی درباره سهم متراژ­های مختلف از معاملات مسکن در تهران مشخص می­ کند: بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است. همچنین واحدهای 50 تا 60 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم­ های 13 و 12.6 درصدی در رتبه­ های بعدی قرار دارند.

دی ماه امسال واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون، 12 درصد از معاملات مسکن را به خود اختصاص دادند که بیشترین سهم در مقایسه با سایر گروه ­های قیمتی محسوب می ­شود. همچنین واحدهای 200 تا 250 و 100 تا 150 میلیون تومان نیز هر کدام با اختصاص 10 و 9 درصد سهم از کل معاملات، در رتبه­ های بعدی قرار گرفته ­اند. ماه گذشته 53 درصد از معاملات خرید واحدهای مسکونی به آپارتمان­ های با ارزش کمتر از 400 میلیون تومان اختصاص داشت.