این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

بورس۲۴ : معاملات بازار در اولین هفته بهمن ماه در فضایی نسبتا آرام و با افزایش سطح عمومی قیمت ها پایان یافت. در این میان بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز طی هفته گذشته روند صعودی را در پیش گرفتند که عملکرد صندوق های آوای ثروت کیان، سینا، ارزش کاوان آینده، مشترک پویا و زرین پارسیان درخشان تر بود. در میان شاگرد آخرهای این هفته افق روشن بانک خاورمیانه، یکم سهام گستران شرق و توسعه صادرات ضعیف ترین عملکرد را بر جا گذاشتند.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.