در حالی که نفت با ٧٠ دلار و مس با ٧١۵٠ دلار کار خود را آغاز کردند ، شاهد سورپرایز فلز روی در همان ساعات ابتدایی بازار بودیم به گونه ای که هر تن روی ٣۵۶٠ دلار قیمت دارد! به نظر می رسد امروز...