به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم هم اصلاح خوبی داشته و هم به واسطه رشد قیمت های فروش با پتانسیل تعدیل مثبت همراه می باشد به نظر می رسد سهم رشد قیمتی خوبی در پیش داشته و نوسانات خوبی بدهد.