گروه قندی‌ها با انتشار خبر تعیین یارانه قیمت شکر در حالی شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها تا محدوده مثبت کامل و حتی شکل‌گیری صفوف‌ خرید ناپایدار بودیم. ...