در سال ١٣۵٩ تعداد کارگزاران فعال به ٧ کارگزار رسید و باقی کارگزاران هیچ فعالیتی نداشتند . در جلسه مورخ ١١ آذر ١٣۵٩ و پیش از اعلام رسمیت جلسه الله ویردی رجائی سلماسی به عنوان دبیر کل به اعضا معرفی شد و با بیان مطالبی در جهت لزوم وجود و ادامه فعالیت بورس اوراق بهادار در رابطه با تاثیر اقتصادی آن در تامین نقدینگی و منابع بلند مدت برای بخش خصوصی و دولتی و به طور کلی کاهش فشار های تورمی با استفاده از پس اندازهای مردم از اعضای هیات مدیره تقاضای همکاری نمود...

بورس۲۴ : درباره وضعیت بورس پس از انقلاب اسلامی خواندیم که به دلیل رخدادهای سیاسی ، معاملات سهام تا تعیین وضعیت قانون متوقف شده بود ، اما سهامداران همچنان به بورس در رفت و آمد بودند تا متوجه شرایط جدید شوند.

سهام مورد معامله در چند ماهه اول سال اکثرا با کاهش قیمت همراه بود اما تا پایان سال 1357 سهام همه شرکت ها کاهش شدیدی در قیمت را تجربه کردند.

با وجود اعتصاب و کم کاری در نیمه دوم سال 1357بسیاری از شرکت ها توانستند سود قابل ملاحظه ای را ایجاد نمایند و سود تقسیمی برخی از این شرکت ها در سطح نسبتا رضایت بخشی بود ، در مقابل تعدادی از شرکت ها نیز به منظور تقویت قدرت مالی آتی خود از تقسیم سود در سطح معمول خودداری کردند.

معاملات قرضه دولتی در سال 1358 به علت پایین بودن نرخ بازده سرمایه گذاری های دیگر و کاهش نرخ سود حساب های پس انداز و سپرده های مدت دار با بازده کمتری معامله گردید و در نتیجه بهبودی در قیمت ها به نفع فروشندگان حاصل شد.

نبود اوراق در دست مردم از یک سو و انتشار نیافتن اوراق به میزان کافی از طرف دولت از دیگر سو باعث شد تا اکثر تقاضا ها برای خرید انجام نگردد. ضمنا قسمت اعظم اوراق منتشر شده در سال های گذشته توسط بانک ها خریداری شده بود و به همین علت اوراق زیادی نزد عموم مردم و موسسات نبود و اکثر دارندگان اوراق نیز به دلیل مناسب بودن بازده در اوضاع آن روز از فروش آن امتناع می کردند.

در اوایل مرداد ماه سال 1358به دنبال انحلال دبیر خانه های شورای بورس و هیات پذیرش در بانک مرکزی انجام وظایف دبیرخانه های مذکور به سازمان بورس تهران محول شد و منصور ضابطیان به سمت دبیر شورای بورس و هیات پذیرش انتخاب شد.

در سال 1358 شمار کارگزاران به 14 شرکت رسید ، در این سال 16 کارگزار که عمدتا بانکی بودند به علت ادغام بانک ها از لیست خارج شدند و در این سال 8کارگزار بانکی ، 4 کارگزار حقیقی و 2 کارگزار حقوقی غیر بانکی در بورس تهران فعالیت داشتند.همچون سال های قبل کارگزاری بانک ملی بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داد و کارگزاران حقیقی در مقام های بعدی بودند.

بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1355 به عنوان یک عضو در فدراسیون بین المللی بورس ها که مرکز آن در فرانسه بود ، پذیرفته شد بود ؛ در سال 1358به دلیل پذیرفته شدن بورس اسرائیل به عنوان عضو فدراسیون بین المللی بورس ها از عضویت این فدراسیون استعفا داد.

در سال 1359 تعداد کارگزاران فعال به 7 کارگزار رسید و باقی کارگزاران هیچ فعالیتی نداشتند . در جلسه مورخ 11 آذر 1359 و پیش از اعلام رسمیت جلسه الله ویردی رجائی سلماسی به عنوان دبیر کل به اعضا معرفی شد و با بیان مطالبی در جهت لزوم وجود و ادامه فعالیت بورس اوراق بهادار در رابطه با تاثیر اقتصادی آن در تامین نقدینگی و منابع بلند مدت برای بخش خصوصی و دولتی و به طور کلی کاهش فشار های تورمی با استفاده از پس اندازهای مردم از اعضای هیات مدیره تقاضای همکاری نمود.

طی تمام این سال ها بورس با کش و قوس هایی روبرو بود و رونق چندانی ندشت.در سال 1363علی رغم ادامه جنگ و عوارض و مشکلات آن به دنبال روشن تر شدن خطوط کلی اقتصاد از رکود حاکم بر فضای معاملات اوراق بهادار تا حدودی کاسته شد و حجم معاملات در بورس تهران برای اولین بار پس از انقلاب به 1167میلیون ریال رسید.معاملات انجام شده بر روی سهام 21 شرکت پذیرفته شده صورت گرفت و معاملات اوراق قرضه کماکان متوقف بود رقابت در تقاضا برای خرید سهام شرکت ها میان کارگزاران در این سال حاکی از آن بود که تمایل بالقوه ای به سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت ها در میان افراد وجود دارد.

ادامه دارد...

برگرفته از کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران ؛ نوشته علی سعیدی و شادروان شهلا کشاورز نژاد